ul. Norwida

ten czujnik działa dzięki wsparciu jednego z mieszkańców Ostródy. Dziękujemy!

Annual stats

Annual averages
Name Annual average
PM2.5 20 µg/m3
PM10 26 µg/m3
Days with PM₁₀ above 50µg/m³ 15
Pollution levels by days

Zakup czujników jakości powietrza był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Powered by aqi.eco.